2014.gada Jelgavas novada pašvaldība izveidoja novada preču zīmi „Vietējais ražotājs – novada lepnums. Preču zīmes mērķis ir atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētos ražojošos uzņēmumus, popularizēt un veicināt dažāda veida Jelgavas novadā saražotās produkcijas atpazīstamību. Preču zīmi var lietot Jelgavas novada uzņēmēji, popularizējot savus produktus Latvijā un ārpus tās robežām. Preču zīmi piešķir fiziskai vai juridiskai personai, izsniedzot zīmes lietošanas atļauju.

Priekšrocības:

  • Palielina uzņēmēja produkcijas atpazīstamību citu preču piedāvājuma klāstā;

  • Popularizēt savu produktu Latvijā un ārpus tās robežām;

  • Preču zīmi var pielietot pasākumu vizuālajā noformējumā, reprezentācijas materiālos un dažādos suvenīros;

  • Preču zīme apliecina, ka ražotā vai tirgotā produkta izcelsmes vieta ir Jelgavas novads.

Lai saņemtu preču zīmes lietošanas atļauju nepieciešams aizpildīt zemāk redzamo pieteikuma veidlapu un iesniegt to Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā.

Papildus informācija:

Andris Vereščagins

Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājs
andris.verescagins [at] jelgavasnovads.lv
Ilgstošā prombūtnē. Sazināties ar Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju.