Ingus Zālītis

Ingus Zālītis

Izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos
ingus.zalitis [at] jelgavasnovads.lv