Kolektīvs
Deju kolektīvi
Pagasts
Līvbērzes pagasts

Dibināts: 2018.gadā

Vadītāja: Baiba Meiere

Kontakti: +371 29383867

Mēģinājumi notiek Līvbērzes pagasta kultūras namā

  • piektdienās plkst.13.40 – 15.00

Kolektīvs darbību uzsāk 2018. gadā, piedalās kultūras nama rīkotajos pasākumos, koncertos, sadančos un skatēs.  Mainās kolektīva vadītāji, bet bērnu vēlme dejot- paliek. Vadītājs  dalībniekos cenšas attīstīt muzikalitāti, plastiskumu un mācīt skatuves kultūru.  Kolektīvs lepojas ar  stabili deviņiem  pāriem.