Kolektīvs
Deju kolektīvi
Pagasts
Salgales pagasts

Dibināts: 2003.gada 6.martā

Vadītāja: Maija Medinika

Kontakti: +371 29717078

Mēģinājumi notiek Garozas Pakalpojumu punktā “Eži”

  • pirmdienās, ceturtdienās plkst.18.00 – 20.00

Visus 20 gadus kolektīvus vada Maija Medinika. Kolektīva repertuārā ir gan no latviešu tautas dejas, gan Eiropas dejas, un līnijdejas. Kolektīvs ļoti aktīvi koncertējis visos Latvijas novados. Kopā ar kori ,,Svīri'' sniedzis koncertus Ungārijā, Čehijā, Igaunijā. Kolektīvā dejo sievietes no 57 līdz 80 gadiem. Dejošana aktivizē seniorus, uzlabo dzīves kvalitāti. Iesaista iedzīvotājus aktīvā sabiedriskajā dzīvē.