Kolektīvs
Vokālie ansambļi
Pagasts
Ozolnieku pagasts

Vadītāja: Agita Zundure

Telefona numurs: 29323762

“Nianse” Ozolnieku Tautas namā darbojas jau kopš 2004. gada, un tajā dziedāšanu, dejas un aktiermākslu apgūst bērni no trīs līdz divpadsmit gadu vecumam. Nianses dziedātāji ir daudzu Latvijas un starptautisku konkursu laureāti.