08.02.2023.

Living and learning in natural and green environment

Drukāt
  • Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421
  • Ieviešanas laiks: 01.11.2021.-30.09.2023.
  • Projekta mērķis: veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē. Sešu valstu “Eko” skolu projektā dalībnieki iegūs zināšanas par konkrētās valsts “zaļo virzienu”, dabas īpatnībām un pārvaldību, kā arī tiks apgūta vietējo un ārzemju partneru pieredze un atbilstoši ieviesta apmācībās.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības  partnerības skolu izglītības sektorā projektu finansē Eiropas Komisija.
 
Projekta nosaukums latviešu valodā: Dzīvojot un mācoties dabiskā un zaļā vidē
 
Projekta vadošais partneris: Aizupes pamatskola
 
Projekta sadarbības partneri:
Finansējums: Erasmus+ dotācijas līgums vairākiem saņēmējiem EUR 220210 (divi simti divdesmit tūkstoši divi simti desmit euro un 0 centi)
 
Projekta aktivitātes skatīt ŠEIT.
 
Publicitāte:

Projekta koordinators:
Gatis Kasparinskis
Izglītības projektu vadītājs
Tālr.: 63048487
Projekta kontaktpersona Aizupes pamatskolā
Vita Zakse
Angļu valodas pedagogs