03.12.2022.

Pašvaldības ziņas

Paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu asfaltbetona un otrreizējo minerālo materiālu ražotnes ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Igates grantsbedres”

Paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu asfaltbetona un otrreizējo minerālo materiālu ražotnes ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Igates grantsbedres”

02.12.2022. 16:21

Jelgavas novada pašvaldībā saņemts Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu asfaltbetona un otrreizējo minerālo materiālu ražotnes ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Igates grantsbedres” ar kadastra numuru 5490 002 0058, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0058, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu.

BŪVVALDE AICINA SAKĀRTOT SAVAS BŪVES ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

BŪVVALDE AICINA SAKĀRTOT SAVAS BŪVES ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

02.12.2022. 11:11

Būvvalde atgādina, ka būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra (būvatļaujas datums), jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim (8 gadus pēc Būvniecības likuma stāšanās spēkā).

Jelgavas novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi

Jelgavas novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi

19.11.2022. 12:09

Jelgavas novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma/telpu nomai kultūras dzīves organizēšanai un bibliotēkas darbības nodrošināšanai Platones pagasta Lielvircavā.

Piedāvājumu atlase tiek organizēta  saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Domes ārkārtas sēde Nr. 43

Domes ārkārtas sēde Nr. 43

15.11.2022. 18:22

16.11.2022, plkst.12:00

Protokols

Komiteju sēdes

Komiteju sēdes

15.11.2022. 11:17
  • 14.11.2022. plkst. 16:00 Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēde Nr.10 
  • 15.11.2022. plkst. 12:00 Apvienotā komiteju ārkārtas sēde Nr. 8
Darba laika izmaiņas valsts svētku nedēļā

Darba laika izmaiņas valsts svētku nedēļā

15.11.2022. 11:07

Informējam par darba laika izmaiņām Jelgavas novada pašvaldībā un tās iestādēs svētku nedēļā.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

09.11.2022. 13:46

31.10.2022. noslēgts zemesgabala Jelgavas ielā 19, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kad. Nr.54110010180, pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Easy Pack”, pirkuma cena 6600 EUR.

Domes ārkārtas sēde Nr. 42

Domes ārkārtas sēde Nr. 42

31.10.2022. 11:34

31.10.2022, plkst.15:00

Protokols

Domes sēde Nr. 41

Domes sēde Nr. 41

21.10.2022. 13:16

26.10.2022, plkst.15:00

Protokols

Apvienotā komiteju sēde Nr. 7

Apvienotā komiteju sēde Nr. 7

17.10.2022. 13:43

19.10.2022., plkst.14:00

Domes ārkārtas sēde Nr. 40

Domes ārkārtas sēde Nr. 40

13.10.2022. 09:13

13.10.2022, plkst.15:00

Protokols

Apvienotā komiteju ārkārtas sēde Nr. 6

Apvienotā komiteju ārkārtas sēde Nr. 6

12.10.2022. 10:47

12.10.2022., plkst.15:00

Domes ārkārtas sēde Nr. 39

Domes ārkārtas sēde Nr. 39

05.10.2022. 09:25

05.10.2022, plkst.15:00

Protokols

Domes ārkārtas sēde Nr. 38

Domes ārkārtas sēde Nr. 38

30.09.2022. 08:52

30.09.2022, plkst.13:00

Protokols

Domes ārkārtas sēde Nr. 37

Domes ārkārtas sēde Nr. 37

29.09.2022. 14:29

29.09.2022, plkst.17:30

Protokols

Domes ārkārtas sēde Nr. 36

Domes ārkārtas sēde Nr. 36

29.09.2022. 14:27

29.09.2022, plkst.17:00

Protokols

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde Nr.10

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde Nr.10

26.09.2022. 13:50

27.09.2022., plkst.10:00

Domes sēde Nr. 35

Domes sēde Nr. 35

23.09.2022. 13:47

28.09.2022, plkst.15:00

Protokols

Domes ārkārtas sēde Nr. 34

Domes ārkārtas sēde Nr. 34

23.09.2022. 09:39

23.09.2022, plkst.15:00

Protokols

Komiteju sēdes

Komiteju sēdes

19.09.2022. 14:21
  • 20.09.2022. plkst.13:00  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.9
  • 20.09.2022. plkst.16:00 Tautsaimniecības komitejas sēde Nr.9
  • 21.09.2022. plkst.13:00 Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr.8
  • 21.09.2022. plkst. 15:00 Finanšu komitejas sēde Nr.9