Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Pašvaldības ziņas

Lemj par izmaiņām domes vadības atalgojuma aprēķinam

Lemj par izmaiņām domes vadības atalgojuma aprēķinam

02.08.2021. 14:45

Līdz jaunas Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības apstiprināšanai Jelgavas novada dome 28.jūlijā lēma par pagaidu regulējumu darba samaksas noteikšanai domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem. 

Atbalstīti četri projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

Atbalstīti četri projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

29.07.2021. 09:21

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvērtējuma un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.258, Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai vairākiem izglītības investīciju projektiem, kurus iecerēts uzsākt īstenot jau šajā gadā – Staļģenes vidusskolai labiekārtojot pirmsskolas grupu un jaunāko klašu aktivitāšu laukumu un izveidojot pie skolas jaunu multifunkcionālu sporta laukumu, Elejas vidusskolas sākumskolai labiekārtot teritoriju un Ozolnieku sporta skolai atjaunot jumta segumu.  Jelgavas novada domes deputāti 28.jūlija domes sēdē atbalstīja visu četru projektu virzību, lemjot par kopējo aizņēmumu Valsts kasē 1 503 573 EUR apmērā.

Apstiprina vairāku jauno iestāžu nolikumus

Apstiprina vairāku jauno iestāžu nolikumus

29.07.2021. 09:06

Jelgavas novada dome vakardienas sēdē apstiprināja vairākus lēmumprojektus, kas virknei pašvaldības iestāžu aizsāk reorganizācijas procesu: līdzšinējās Ozolnieku novada pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības atbilstošo struktūru, to funkciju un pakļautības iestāžu apvienošanu. Domes sēdes darba kārtībā tika iekļauti un apstiprināti Kultūras pārvaldes, Izglītības pārvaldes, Sporta centra, Īpašuma pārvaldes nolikumi.

Sabiedriskā apspriešana Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijai

Sabiedriskā apspriešana Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijai

26.07.2021. 16:42

Jelgavas novada pašvaldība šajā nedēļā organizē Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās – 4.0. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmi klātienē. Tā notiks ceturtdien – 29. jūlijā plkst. 17:00 Svētes pamatskolas iekšpagalmā, taču sanāksmes norisi varēs vērot arī tiešraidē. Kopumā teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas periods noteikts līdz 15.augustam.

Domes sēde Nr.8

Domes sēde Nr.8

23.07.2021. 14:30
28.07.2021., plkst.15:00
Klātienē, Jelgavas novada pašvaldības, Pasta ielā 37, Lielajā zālē, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.
Apvienots jeb konsolidēts jaunizveidotā Jelgavas novada budžets

Apvienots jeb konsolidēts jaunizveidotā Jelgavas novada budžets

21.07.2021. 17:04

Jelgavas novada dome šodien Apvienotajā komiteju sēdē izskatīja un virzījusi uz domes sēdi apstiprināšanai jau konsolidēto jeb apvienoto budžetu jaunizveidotajam Jelgavas novadam.

Zināmi komiteju priekšsēdētāji un vietnieki

Zināmi komiteju priekšsēdētāji un vietnieki

20.07.2021. 12:48

Šodien, 20.jūlijā, Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem (LZS) sasaucot domes pastāvīgo komiteju sēdes, tām ievēlēti komiteju priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki. Pastāvīgo komiteju - Finanšu, Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, kā arī Labklājības un sociālo jautājumu, sastāvs tika ievēlēts pagājušajā nedēļā ārkārtas domes sēdē.

Apvienoto komiteju sēde Nr.1

Apvienoto komiteju sēde Nr.1

19.07.2021. 10:01

21.07.2021., plkst.15:00

Apstiprina komiteju, komisiju sastāvu un izpilddirektora vietnieku pienākumu izpildītājus

Apstiprina komiteju, komisiju sastāvu un izpilddirektora vietnieku pienākumu izpildītājus

15.07.2021. 18:57

Ceturtdien, 15.jūlijā Jelgavas novada ārkārtas domes sēdē deputāti amatos apstiprināja pašvaldības izpilddirektora vietnieku pienākumu izpildītājus, kā arī vienojās par Jelgavas novada pašvaldības pastāvīgo komiteju sastāvu. Tāpat dome lēma arī jau par vairāku komisiju izveidi atbilstoši pašvaldības funkcijās ietilpstošo jomu pārvaldībai, procesu izvērtēšanai un jautājumu virzīšanai lēmumu pieņemšanai domē.

Domes ārkārtas sēde Nr.7

Domes ārkārtas sēde Nr.7

15.07.2021. 08:20

15.07.2021., plkst.16:00

Klātienē, Jelgavas novada pašvaldības, Pasta ielā 37, Lielajā zālē, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Protokols

Apstiprina domes priekšsēdētāja vietniekus un izpilddirektoru

Apstiprina domes priekšsēdētāja vietniekus un izpilddirektoru

09.07.2021. 16:52

Piektdien, 9.jūlijā, ārkārtas domes sēdē apstiprināti pašvaldības vadības pārstāvji - domes priekšsēdētāja vietnieki un pašvaldības izpilddirektors.

Domes ārkārtas sēde Nr.6

Domes ārkārtas sēde Nr.6

09.07.2021. 10:41
09.07.2021., plkst. 15:00
Norises vieta: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pag.
Domes ārkārtas sēde Nr.5

Domes ārkārtas sēde Nr.5

08.07.2021. 16:35
08.07.2021., plkst. 20:00
Apstiprina jauno Jelgavas novada pašvaldības nolikumu

Apstiprina jauno Jelgavas novada pašvaldības nolikumu

08.07.2021. 08:34

Ārkārtas sēdē Jelgavas novada dome vakar izskatīja jauno Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, kas ir pamatdokuments gan pašvaldības izpildvaras struktūras ietvaram, administrācijas pārraudzībai,  gan “kārtības rullis” domes darbam. Ar balsojumu 12 ”par” un 6 balsīm “pret” pašvaldības nolikums ir apstiprināts, kas nozīmē, ka var sākt “formēties” jaunizveidotā novada iestāžu darbs.

Domes ārkārtas sēde Nr.4

Domes ārkārtas sēde Nr.4

07.07.2021. 10:39
07.07.2021., plkst. 17:00, klātienē - Svētes pamatskolas iekšpagalmā, Svētes pagastā Vilces ielā 6.
Dome apstiprinājusi izpilddirektoru kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas kārtību

Dome apstiprinājusi izpilddirektoru kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas kārtību

06.07.2021. 09:38

Lai Jelgavas novada pašvaldības un Ozolnieku novada pašvaldības apvienošanas rezultātā noteiktu, kuram izpilddirektoram ir priekšrocība turpināt darbu Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā, vakar, 5.jūlijā ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas kārtību. Izvērtējot rezultātus, tiks ņemti vērā astoņi dažādi kritēriji.

Apstiprina Jelgavas novada ģerboni kā jaunizveidotās pašvaldības oficiālo simboliku līdz 2022. gada 1. janvārim

Apstiprina Jelgavas novada ģerboni kā jaunizveidotās pašvaldības oficiālo simboliku līdz 2022. gada 1. janvārim

06.07.2021. 09:02

Jelgavas novada dome vakar apstiprināja Jelgavas novada ģerboni kā jaunizveidotās pašvaldības oficiālo simboliku līdz 2022. gada 1. janvārim. Šāds termiņš noteikts ar mērķi Jelgavas novada kontekstā sekot līdz Saeimas lēmumam attiecībā uz Ozolnieku teritorijas tālāko iekļaušanos kādā no administratīvi teritoriālajām vienībām.

Domes ārkārtas sēde Nr.3

Domes ārkārtas sēde Nr.3

05.07.2021. 11:54
05.07.2021., plkst.15:00
Lēmumprojekta izskatīšana par Lielvircavas kultūras namu tiek atlikta

Lēmumprojekta izskatīšana par Lielvircavas kultūras namu tiek atlikta

01.07.2021. 16:02

30.jūnijā pirms domes sēdes Jelgavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Ziedonis Caune tiešsaistes režīmā medijiem sniedza skaidrojumu par nodomu iegādāties Lielvircavas kultūras namu. Sākotnējā iecere izskatīto lēmumprojektu Apvienotajā komiteju sēdē virzīt uz 30.jūnija domes sēdi diemžēl pašvaldībai atkal nākas atlikt, jo vakar, 29.jūnija pēcpusdienā pašvaldība saņēma VARAM adresētu vēstuli Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kurā tā rosina veikt pārbaudi par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu iespējamām nelikumīgajām darbībām saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi. Mērs tiešsaistes laikā skrupulozi skaidroja citas iespējamās alternatīvas un savu iedzīvotāju vajadzību vārdā nodod publiskai apskatei pašvaldības sagatavoto izvērtējumu un sagaida konkrētus ieteikumus no uzraugošajām institūcijām, kas, iedziļinoties izvērtējumā vai pašvaldības iesniegtajos dokumentos, patiešām dialoga veidā var pašvaldību konsultēt, kas tad ir tas cits risinājums, ko pašvaldība var darīt?

Domes ārkārtas sēde Nr.2

Domes ārkārtas sēde Nr.2

01.07.2021. 12:57
01.07.2021., plkst. 16:00