Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 5574
  • Ieviešanas laiks (pirmā fāze): 02.09.2019.-02.03.2020.
  • Ieviešanas laiks (otrā fāze): 07.05.2020.-07.08.2022.
  • Projekta mērķis: paātrināt Lietu Interneta ieviešanu kā instrumentu mazo un vidējo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai lauku apvidos un tādējādi palielināt ekonomikas konkurētspēju, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem
Logo

Projekta pirmās fāzes kopējās izmaksas: EUR: 92 546.29, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 4 786.71, no tās programmas finansējums 85% - 4 068.70, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 478.67, valsts līdzfinansējums 5% - 239.34

Projekta otrās fāzes kopējās izmaksas: EUR: 592 047.05, Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa: 55 405.06, no tās programmas finansējums – 46 493.97, Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 6 176.15, valsts līdzfinansējums – 2 734.94

Projekta vadošais partneris: Fundao pašvaldība (Portugāle)

Nevers Agglomération (Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), Abô Akademi (Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarok pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība

Tiks izstrādāts Lietu Interneta darbības plāns (respektīvi, saliktas pašvaldības vajadzības viedās pašvaldības izveidei dažādās jomās: pārvaldība, drošība, veselība, izglītība, uzņēmējdarbība u.c.). Vietējās darba grupas izveide darbības plāna izstrādei. Pieredzes apmaiņas vizītes pie partneriem labās prakses pārņemšanai

Projekta nosaukums angļu valodā: Internet of Things as policy instrument for the city change

Projekta otrās fāzes kopējais budžets plānots EUR 744 166,92 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 61 470. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Otrā fāze sākās 2020.gada 7.maijā un turpināsies līdz 2022.gada 7. augustam.

Publicitāte:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv