Statuss:
Īstenošanā
  • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2022. gada 14. aprīļa lēmumu (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2022)
  • Projekta ieviešanas laiks: 1.06.2022. – 30.09.2022.
  • Projekta mērķis: atjaunot un uzlabot dažādu Svētes upē esošo saimnieciski vērtīgo zivju sugu (vimbu, nēģu) nārsta apstākļus, palielināt to resursus.
attels

Plānotās aktivitātes projektā: Svētes upes posma tīrīšanu abiem upes krastiem aptuveni katrā krastā 600 m garā posmā. Galvenokārt tiks veikta upes krastu atbrīvošana no apauguma un gultnes atbrīvošana no sanesumiem un ūdensaugiem. 

Rezultātā:

  • tiks atjaunots upes tecējums un uzlabotas zivju nārstošanas vietas; un uzlabota upes hidrodinamiku;
  • samazināta  upes krasta erozija;
  • tiks nostiprināta krasta līnija un uzlabota piekļuve rekreācijas un makšķerēšanas vajadzībām. to ieguvums būs ne tikai zivju nārstu vietu un upes plūsmas atjaunošana, bet arī sabiedrībai nozīmīga vieta, kur var baudīt brīnišķīgas dabas ainavas.

Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums: 17 909,00  EUR. Zivju fonda finansējums: 14909,00  EUR. Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 3000,00  EUR.

Projekta koordinators:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv