20.05.2022.

Svētes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Svēte”

Drukāt
Dibināts: 2002. gadā 
Vadītāja: 
Kontakti: 

Kolektīva darbība uz laiku ir apturēta.