Mēnešalga:
2045 EUR
Būvniecība / Nekustamais īpašums
Atrašanās vieta:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienība

Jelgavas novada Būvvalde izsludina konkursu uz

ARHITEKTA amatu 


Galvenie amata pienākumi:

1.  nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas un pašvaldības normatīvo aktu prasībām;

2.  pārraudzīt arhitektoniskās kvalitātes principu ievērošanu, nodrošināt būvniecības administratīvā procesa tiesiskumu;

3.  izskatīt un piedalīties iesniegto būvniecības ieceru akceptēšanā atbilstoši Būvniecības likuma un normatīvo aktu prasībām;

4.  sagatavot būvatļaujas projektus, kā arī piedalīties ēku un būvju pieņemšanā ekspluatācijā;

5.  sagatavot Būvvaldes lēmumu projektus būvniecības informācijas sistēmā (BIS2);

6.  sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām būvniecības jautājumos, kas saistīti ar būvniecības procesiem Jelgavas novadā;

7.  sagatavot atbildes uz personu iesniegtiem iesniegumiem saskaņā ar novada pašvaldības vadības vai Būvvaldes vadītāja norādījumiem;

8.  nodrošināt informācijas pieejamību un veikt atzīmes par projektēšanas nosacījumu (PN) izpildi;

9. sagatavot būvvaldes nosūtāmos dokumentus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Speciālajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, Civillikumam utt.).


Prasības pretendentiem:

1. otrā līmeņa augstākā izglītība arhitektūras jomā – arhitekta specialitātē;

2. arhitekta prakses sertifikāts;

3. vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības pārvaldēs un zināšanas par pašvaldības administrācijas struktūru un darbības pamatprincipiem;

4. amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;

5. augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas prasmes;

6. zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību;

7. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

8. labas prasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel, BIS2, Power Point, Microstation, AutoCad, Nino, Namejs, utt.


Iesniedzamie dokumenti:

1. profesionālās darbības apraksts (CV);

2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

3. arhitekta prakses sertifikāta apliecinoša dokumenta kopija;

4. motivācijas vēstule.


Pieteikšanās termiņš – līdz 2024.gada 23.aprīlim.


Mēnešalga – 2045.00 EUR

Darba laiks - normālais darba laiks 40 stundas nedēļā

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „Jelgavas novada  Būvvaldes arhitekta amata konkursam”.

!!! Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies tikai ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Pretendentiem jāpiesakās līdz