Mēnešalga:
475 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Līvbērzes pamatskola

aicina darbā

 Izglītības un skolu PSIHOLOGU (0,5 slodze)


Nepieciešamā izglītība tbilstoša MK not.nr.569 (11.09.2018.) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.


Tiek piedāvāta veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)


CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:
daiga.podkalna@jelgavasnovads.lv
Tālrunis 63072588; 29451275

Pretendentiem jāpiesakās līdz