Mēnešalga:
1605 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz

Jelgavas novada Izglītības pārvaldes

 Izglītības psihologa amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt bērnu psiholoģisko (intelektuālo un emocionālo spēju, uzvedības sfēras) izpēti;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek sūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sniegt psiholoģisko palīdzību, t.sk. piesaistot citus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc nepieciešamības);
 • piedalīties izglītības iestāžu atbalsta komandas darbā (pēc nepieciešamības);
 • vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas tēmām;
 • sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.

Prasības pretendentam:

 • maģistra grāds izglītības vai klīniskajā psiholoģijā;
 • psihologa sertifikāts izglītības un skolu un/vai veselības un klīniskās psiholoģijas jomā;
 • reģistrēts psihologu reģistrā;
 • spēja būt elastīgam un reaģēt uz izglītības iestādes izglītojamo vajadzībām;
 • prasme organizēt un patstāvīgi plānot savu darbu, uzņemties atbildību;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas prasmes un spēja uzturēt konstruktīvas sadarbības attiecības;
 • zināšanas un izpratne par izglītības sistēmu;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office standarta programmām;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmenī;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Mēnešalga –  no 1605 EUR

Pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 3. martam. 

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, (ar norādi “Izglītības psihologs amata konkursam”).

Pretendentiem jāpiesakās līdz