Mēnešalga:
1380 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Pasta iela 37, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz

Jelgavas novada Izglītības pārvaldes

 Izglītības psihologa (prof. kods 2634 03) amatu

Galvenie amata pienākumi:

 1. veikt bērnu psiholoģisko (intelektuālo un emocionālo spēju, uzvedības sfēras) izpēti;
 2. sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek sūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
 3. konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 4. sniegt psiholoģisko palīdzību, t.sk. piesaistot citus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem;
 5. veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc nepieciešamības);
 6. piedalīties izglītības iestāžu atbalsta komandas darbā (pēc nepieciešamības);
 7. vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas tēmām;
 8. sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.

Prasības pretendentam:

 1. maģistra grāds izglītības vai klīniskajā psiholoģijā;
 2. psihologa sertifikāts izglītības un skolu un/vai veselības un klīniskās psiholoģijas jomā;
 3. reģistrēts psihologu reģistrā;
 4. spēja būt elastīgam un reaģēt uz izglītības iestādes izglītojamo vajadzībām;
 5. prasme organizēt un patstāvīgi plānot savu darbu, uzņemties atbildību;
 6. teicamas saskarsmes, komunikācijas prasmes un spēja uzturēt konstruktīvas sadarbības attiecības;
 7. zināšanas un izpratne par izglītības sistēmu;
 8. labas iemaņas darbā ar MS Office standarta programmām;
 9. B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 10. valsts valodas zināšanas augstākā līmenī;
 11. darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. motivācijas vēstule.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Mēnešalga – 1380,00 EUR

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 7. jūnijam.

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku.

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, (ar norādi “Izglītības psihologs amata konkursam”).

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Pretendentiem jāpiesakās līdz