Mēnešalga:
1240 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jelgavas novada pašvaldības Ānes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" aicina komandā:  Logopēdu

Mēs piedāvājam:

 • metodisko un mentora atbalstu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • darba laiku 30 stundas nedēļā;
 • amatalgu 1240 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas par slodzi);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo valodas traucējumu diagnosticēšanu un profilaksi;
 • īstenot korekcijas darbu sadarbībā ar pirmsskolas skolotājiem un izglītojamo vecākiem;
 • sniegt metodisko atbalstu skolotājiem izglītojamo valodas korekcijā;
 • konsultēt izglītojamo vecākus par bērna attīstību, sniegt rekomendācijas bērna valodas korekcijas darbā;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra izglītojamā vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
 • sadarboties ar atbalsta personālu, ģimenēm, kolēģiem.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasmes, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz

e-pastu saulite@jelgavasnovads.lv ar norādi “Logopēds” līdz 30.08.2024. Papildus informācija pa telefonu 25611832.

Pretendentiem jāpiesakās līdz