Mēnešalga:
1189 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

SAC “Zemgale” 

aicina darbā 

MEDICĪNAS MĀSU


Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • Atbilstoša izglītība, reģistrs ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes darbā;
 • Spēja plānot un organizēt Centra efektīvu darbību savas kompetences ietvaros;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

Amata pienākumi:

 • nodrošināt ordinēto zāļu izsniegšanu Centra klientiem;
 • veikt nozīmētās pārsiešanas un citas manipulācijas savas kompetences ietvaros;
 • sadarboties ar ģimenes ārstu, ārsta palīgu;
 • dokumentēt izmaiņas klientu veselības stāvoklī.

Piedāvājam:

 • Amatalgu  1189,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par pilnu slodzi, profesijas kods 2221 46;
 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku ar elastīgu darba grafiku;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām);
 • Speciālo piemaksu ārstniecības personām par darba stāžu - līdz 10% no mēnešalgas;
 • Speciālo piemaksu ārstniecības personām par augstāko izglītību ārstniecības jomā – 5 % no mēnešalgas.

   

Pieteikumu ar norādi “MEDICĪNAS MĀSA”, iesniegt SAC “Zemgale” (Reģistrācijas Nr. 50900002551) Skolas ielā 9, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: zemgale@jelgavasnovads.lv.  Uzziņas pa tālruni: 63050167 vai 63050546.

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 546700011

Pretendentiem jāpiesakās līdz