Mēnešalga:
2034 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jelgavas novada Būvvalde izsludina konkursu uz

BŪVVALDES VADĪTĀJA VIETNIEKA  amatu (profesijas kods 1112 37)

Galvenie amata pienākumi:

 1. Nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas un pašvaldības normatīvo aktu prasībām;
 2. Kontrolēt būvniecību Jelgavas novadā neatkarīgi no īpašuma piederības un formas;
 3. Apzināt Būvvaldes uzturēšanai un uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, izstrādāt budžeta plānu un kontrolēt tā ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem; organizēt Būvvaldes budžeta izstrādi;
 4. Vadīt, organizēt un plānot Būvvaldes darbu, kā arī atbildēt par tai noteikto uzdevumu izpildi un darbības tiesiskumu, t.sk. budžeta plānošana un izpildes kontrole;
 5. Sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām būvniecības jautājumos, kas saistīti ar būvniecības procesiem Jelgavas novadā;
 6. Sagatavot būvvaldes nosūtāmos dokumentus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 7. Izskatīt būvniecības dokumentāciju, fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci, sagatavot lēmumus un sniegt atbildes;
 8. Nodrošināt informācijas pieejamību būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
 2. Ne mazāk kā piecu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā;
 3. Zināšanas par būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Administratīvo procesu un spēja tos piemērot amata pienākumu izpildē;
 4. Teicamas prasmes darbā ar Office programmatūru, būvniecības informācijas sistēmu (BIS2), Microstation, AutoCad, Nino, Namejs, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 5. Labas sadarbības, komunikācijas prasmes;
 6. Prasme organizēt un plānot savu darbu, patstāvīgi izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus;
 7. Prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra (arī intensīvos darba apstākļos);
 8. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 9. B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 3. motivācijas vēstule.

Mēnešalga - 2034 EUR

Pieteikšanās termiņš - līdz 2023.gada 3.aprīlim.

Darba laiks - Normālais darba laiks 40 stundas nedēļā.

Darba līgums - uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads.

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „ Būvvaldes vadītāja vietnieka amata konkursam”.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Pretendentiem jāpiesakās līdz