Mēnešalga:
1603 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Vilces iela 6, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Pirmsskolas izglītības metodiķis:

Svētes pamatskola  aicina darbā pirmsskolas izglītības metodiķi uz nepilnu slodzi( 0.4 likmes)

Darba vieta: Svētes pamatskolas pirmsskola

Atalgojums: Eur 1603 (bruto) par likmi

Darbs uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība MK noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • zināšanas pirmsskolas izglītības satura, metodikas un personāla jautājumos;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu un citu  darbu;
 • prasme darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • pieredze pedagoģiskā darbā ne mazāk kā 3 gadi.

Amata pienākumi:

 • plānot, pārraudzīt, analizēt pirmsskolas izglītības satura un pedagoģiskā procesa īstenošanas kvalitāti  izglītības iestādē, sadarboties ar direktora vietnieci pirmsskolas izglītības jautājumos;
 • organizēt pedagoģisko darbu, sniedzot metodisko atbalstu pedagogiem, skolotāju palīgiem un vecākiem;
 • iesaistīties izglītības iestādes attīstības plānošanas procesā.

Piedāvājam:

 • profesionālu, sakārtotu un dinamisku darba vidi;
 • saliedētu, uz izaugsmi vērstu kolektīvu;
 • nodrošinātu un apmaksātu profesionālo pilnveidi;
 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja latviešu valoda nav dzimtā valoda).


Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

amata pretendenti dokumentus ar norādi “pirmsskolas izglītības metodiķa amata vakance” līdz 2024. gada 15.jūnijam  iesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi inga.jansone@jelgavasnovads.lv  Tālrunis uzziņām:  20274304,  29967303

Pretendentiem jāpiesakās līdz