Mēnešalga:
1070 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku PII “Pūcīte”  aicina darbā

 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju 


 Prasības amata pretendentiem/-ēm:

-izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

-praktiskā pieredze pirmsskolā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- prasme spēlēt mūzikas instrumentus (klavieres) un palīdzēt skolotājām sagatavoties svētkiem grupiņās;

-spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus.

 Galvenie amata pienākumi:

-īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;

-veikt sava darba analīzi, izvirzīt un sasniegt turpmākās darbības mērķus;

-sadarboties ar iestādes pedagogiem, atbalsta personālu, vadību un izglītojamo vecākiem.

 Piedāvājam:

-amatalgu 1070 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par pilnas slodzes darbu (40h), prof. klasif. kods 2342 02.

- studentiem mācību izdevumu kompensēšanu (valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē);

- metodisko un mentora atbalstu jaunajiem skolotājiem;

-stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

-veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

 

Darba laika veids: normālais darba laiks 40 stundas nedēļā (ar summētā darba laika uzskaiti).

               

Dzīves aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: pucite@jelgavasnovads.lv ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs”  līdz 2023.gada 31.martam.

 Uzziņas pa tālruni: 26312820

 

Informējam, ka pretendentu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kurus iekļausim atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākos pretendentus uzaicināsim uz darba interviju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz