Mēnešalga:
1070 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdzJelgavas novada pašvaldības Ozolnieku PII “Pūcīte”  aicina darbā PIRMSSKOLAS  IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJU uz noteiktu laiku

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

-izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

-praktiskā pieredze pirmsskolā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus.

Galvenie amata pienākumi:

-īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;

-veikt sava darba analīzi, izvirzīt un sasniegt turpmākās darbības mērķus;

-sadarboties ar iestādes pedagogiem, atbalsta personālu, vadību un izglītojamo vecākiem.

Piedāvājam:

-amatalgu 1070 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), prof. klasif. kods 2342 03.

- mācību izdevumu kompensēšanu (valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē);

- metodisko atbalstu un mentoringu jaunajiem skolotājiem;

-stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

-veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

  • Darba laika veids: normālais darba laiks 40 stundas nedēļā (ar summētā darba laika uzskaiti).
  • Dzīves aprakstu sūtīt uz e-pastu: pucite@jelgavasnovads.lv ar norādi “Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs” līdz 2023. gada 31.martam.
  •  Uzziņas pa tālruni: 26312820

Informējam, ka pretendentu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kurus iekļausim atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākos pretendentus uzaicināsim uz darba interviju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz