Mēnešalga:
984 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”

 izsludina konkursu uz vakanto sociālā REHABILITĒTĀJA amatu

 

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties klienta sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, atbilstoši identificētajām problēmām;
 • veikt  klienta sociālo funkcionēšanas spēju un vajadzību izvērtēšanu;
 • uzlabot un attīstīt klienta sociālās prasmes;
 • iesaistīt klientus izglītojošos, kultūras, veselību veicinošos  un sporta pasākumos;
 • sekmēt klientu sociālās aktivitātes, palīdzot saglabāt aktīvu dzīvesveidu;
 • dokumentēt sociālās rehabilitācijas procesu.

 • Prasības pretendentiem:
 • izglītība: pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība un sociālā rehabilitētāja kvalifikācija;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • valodas prasme: latviešu - augstākā pakāpe;
 • spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
 • prasme strādāt komandā;
 • jāpārzina MS Office standarta programmatūra, elektroniskā sarakste, interneta vide.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • pieteikums.

Pieteikšanās termiņš: 2024.gada 27.maijs

Darba uzsākšanas laiks: vienojoties

Darba laiks: normālis darba laiks 40 stundas nedēļā (1 likme)

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku.

Alga (bruto): 984 EUR

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt personīgi, ievietojot Jelgavas novada pašvaldības pasta kastē, Pasta ielā 37, Jelgavā vai sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001), vai uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi ''Konkursam uz SARC “Kalnciems” sociālā rehabilitētāja amatu”. Kontakttālrunis informācijai: 28711187 (SARC “Kalnciems” vadītāja Skaidrīte Slavinska).

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Pretendentiem jāpiesakās līdz