Notikumu kalendārs

Skatīt visus notikumus
Datums 18. jūnijs, 2024
Laiks14.00
Atrašanās vietaJelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde Nr.6

Darba kārtībā: Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu (“Ieviņas 48”, Āne, Cenu pag…
Datums 19. jūnijs, 2024
Laiks9.00
Atrašanās vietaJelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.6

Darba kārtībā: Par dalību “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2025” konkursā Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa izglītības…
Datums 19. jūnijs, 2024
Laiks13.00
Atrašanās vietaJelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava

Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr.6

Darba kārtībā: Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 25.oktobra saistošajos…