Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)

Drukāt
  • Projekta Nr.: 5574
  • Ieviešanas laiks (pirmā fāze): 02.09.2019.-02.03.2020.
  • Ieviešanas laiks (otrā fāze): 07.05.2020.-07.08.2022.
  • Projekta mērķis: paātrināt Lietu Interneta ieviešanu kā instrumentu mazo un vidējo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai lauku apvidos un tādējādi palielināt ekonomikas konkurētspēju, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem

Projekta pirmās fāzes kopējās izmaksas: EUR: 104 389.25, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 5 550.00, no tās programmas finansējums 85% - 4 717.50.00, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 555.00, valsts līdzfinansējums 5% - 277.50

Projekta otrās fāzes kopējās izmaksas: EUR: 639 777.67, Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa: 61 470.00, no tās programmas finansējums 85% - 52 249.50, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 6 147.00, valsts līdzfinansējums 5% - 3 073.50

Projekta vadošais partneris: Fundao pašvaldība (Portugāle)

Projekta partneri: Nevers Agglomération (Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), Abô Akademi (Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarok pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība

Projekta ietvaros tiks izstrādāts Lietu Interneta darbības plāns (respektīvi, saliktas pašvaldības vajadzības viedās pašvaldības izveidei dažādās jomās: pārvaldība, drošība, veselība, izglītība, uzņēmējdarbība u.c.). Vietējās darba grupas izveide darbības plāna izstrādei. Pieredzes apmaiņas vizītes pie partneriem labās prakses pārņemšanai

Projekta nosaukums angļu valodā: Internet of Things as policy instrument for the city change

Publicitāte:


Projekta koordinators:
Anita Škutāne

Tālr.: 63048446;
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv