Mēnešalga:
2260 EUR
Būvniecība / Nekustamais īpašums
Atrašanās vieta:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jelgavas novada Centrālās administrācijas Būvvalde izsludina konkursu uz BŪVINSPEKTORA amatu

 

Galvenie amata pienākumi:

 1. kontrolēt būvniecību Jelgavas novadā;
 2. apsekot un pārbaudīt ēkas un būves, sniegt atzinumus un norādījumus, par pārkāpumu novēršanu;
 3. piedalīties būvju un ēku pieņemšanas ekspluatācijā procesā un dokumentu sagatavošanā;
 4. sagatavot pārbaudes aktus un Administratīvā pārkāpuma protokolus, kas saistīti ar būvniecības procesiem Jelgavas novadā;
 5. sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām būvniecības jautājumos, kas saistīti ar būvniecības procesiem Jelgavas novadā;
 6. sagatavot būvvaldes nosūtāmos dokumentus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 7. sagatavot administratīvo lēmumu projektus, administratīvos aktus, piedalīties saistošo noteikumu izstrādē, u.c. dokumentus;
 8. izskatīt būvniecības dokumentāciju, fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci, sagatavot lēmumus un sniegt atbildes;
 9. nodrošināt informācijas pieejamību būvniecības informācijas sistēmā (BIS2);
 10. sagatavot izziņas par būvniecību un būvēm Zemesgrāmatu nodaļai, Valsts zemes dienestam un citām sadarbības institūcijām.

Prasības pretendentiem:

 1. nozarei atbilstoša augstākā izglītība;
 2. būvprakses sertifikāts;
 3. ne mazāk kā divu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā;
 4. atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 5. teicamas prasmes darbā ar Office programmatūru, būvniecības informācijas sistēmu (BIS2), APAS, Microstation, AutoCad, Nino, Namejs, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 6. labas sadarbības, komunikācijas prasmes;
 7. prasme organizēt un plānot savu darbu, patstāvīgi izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus;
 8. prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra (arī intensīvos darba apstākļos);
 9. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 10. B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 3. būvprakses sertifikāta apliecinoša dokumenta kopija;
 4. motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2024.gada 22.februārim

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu

personals@jelgavasnovads.lv

, ar norādi

„Jelgavas novada Centrālās administrācijas Būvvaldes būvinspektora amata konkursam”.

!!! Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies tikai ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Pretendentiem jāpiesakās līdz