Mēnešalga:
1070
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte” aicina darbā uz noteiktu laiku 2 pirmsskolas skolotājas, uz pilnu slodzi 1 likme.

Darba vieta: Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”, reģ.nr.4501901891

Darba vietas adrese: Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Prasības:

Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājam:

Amatalgu 1070 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas)

Metodisko atbalstu un skolotāja mentora atbalstu jaunajiem skolotājiem

Priekšrocības strādājot pie mums: atsaucīgs kolektīvs, labi darba apstākļi un materiālā bāze, visas likumā noteiktas garantijas pedagogiem, veselības apdrošināšana, pārredzama atalgojuma sistēma.

Darba vieta: Jelgavas novada Kalnciema PII “Mārīte”, reģ.nr.4501901891

Darba vietas adrese: Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts

Vakancei var pieteikties, sūtot CV uz e-pasta adresi: marite@jelgavasnovads.lv, vai zvanot uz tālr. +371 25441413

Pretendentiem jāpiesakās līdz