Statuss:
Īstenošanā

Ieviešanas laiks: 01.03.2023. – 28.02.2027.

Projekta Nr. 01C0034

Interrevita logo

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 1 417 930.00, no tā ERAF finansējums 80% - 1 134 344.00, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 135 400.00, no tās ERAF finansējums 80% - 108 320.00, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 13 540.00, valsts līdzfinansējums 10% - 13 540.00.

Projekta mērķis: politikas instrumentu izstrāde un pilnveidošana, lai nodrošinātu labāku dzīves kvalitāti mazās un vidējās pašvaldībās

Projekta vadošais partneris: Nowy Dwor Mazowiecki pašvaldība (Polija)

Projekta partneri: Ainavas aizsardzības biedrība (Polija), Lazio reģions (Itālija), Navarras zemes un ēku apsaimniekošanas institūcija (Spānija), Roeselare pašvaldība (Beļģija), Šilutes rajona pašvaldība (Lietuva), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija)

Projekta aktivitātes ietver: dažādu jomu stratēģiju un plānošanas dokumentu atjaunošana un papildināšana, tā, piemēram, ar revitalizācijas stratēģijām darbosies partneri no Polijas un Itālijas, klimata pārmaiņu adaptāciju – Beļģijas, uzņēmējdarbības – Jelgavas novada pašvaldība. Pašvaldības mērķis ir uzlabot izstrādāto Jelgavas novada uzņēmējdarbības atbalsta integrēto attīstības plānu 2018.-2028.gadam, to papildinot ar sadaļu par uzņēmējdarbībai piemērotu teritoriju apzināšanu un pielāgošanu uzņēmējdarbības vajadzībām, kā arī atbilstošas datubāzes izveidi potenciālo investoru piesaistei

Projekta nosaukums angļu valodā: A better life in small and mid-sized cities: from Interregional actions to improved Revitalisation strategies

Publicitāte / Publicity: 

Projekta koordinators:
 

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv