Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 20303

Ieviešanas laiks: 01.06.2023.-31.12.2025.

Projekta mērķis: risināt sociālās atstumtības problēmas un veicināt digitālo iekļaušanu, ne tikai nodrošinot piekļuvi tehnoloģijām, bet arī ļaujot cilvēkiem attīstīt nepieciešamās prasmes, lai pilnībā izmantotu digitālās pasaules piedāvātās iespējas atbilstoši vietējiem apstākļiem.

logo

Finansējums - kopējais visu partneru projekts budžets 850 000 EUR apmērā, Jelgavas novada pašvaldības budžets ir 83 016,11 EUR. Atbalsta intensitāte – 80% ERAF līdzfinansējums, 10% valsts budžeta dotācija, 10% Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021-2027 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT IV ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta vadošais partneris - Mollet del Valles pašvaldība (Spānija)

Projekta partneri - Jasi pašvaldība (Rumānija), Aleksandropolis pašvaldība (Grieķija), Torres Vedras pašvaldība (Portugāle), Zenica-Dobaj apgabals (Bosnija un Hercegovina), Lepidas reģionālā aģentūra (Emīlija-Romanja reģions, Itālija), Buloņsirmēras apgabals (Francija), Gdaņskas Uzņēmējdarbības Asociācija (Polija) un Jelgavas novada pašvaldība (Latvija)

Izaicinājums - sociālās iekļaušanas jautājumi un sociālā atstumtība ir tieši saistīta ar digitālo plaisu, kas:

  • ierobežo iedzīvotājus sazināties ar valsts pārvaldi un izmantot pakalpojumus e-vidē
  • saņemt, nosūtīt un iegūt informāciju
  • apgūt jaunas un uzlabot esošās prasmes
  • socializēties, identificēt iespējamu krāpšanu digitālajā vidē
  • atbilstoši izmantot viedierīces, rīkus un programmatūru

Ietvars - tiks izstrādāts digitālās iekļaušanas (digitalizācijas) darbības plāns, organizētas apmācības novada iedzīvotājiem un speciālistiem; iegādāts aprīkojums, pilnveidoti esošie pašvaldības resursi, lai veicinātu pašvaldības un iedzīvotāju digitalizāciju; organizētas pieredzes apmaiņas darba vizītes

Projekta nosaukums angļu valodā: Reducing social exclusion by bridging digital divide

Publicitāte:

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Papildu informācija  - www.urbact.eu.

Projekta vadītājs:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv
Foto