Novada ziņas
Dienas aprūpes centrs UPE viena gada jubileja!

6. aprīlī sirsnīgā un gaišā atmosfērā nosvinēta dienas aprūpes centra “Upe” viena gada jubileja. Šī gada laikā centra iemītnieki ir saraduši cits ar citu, sapratuši un pierādījuši, ka, vienam otru uzmundrinot, ar profesionāla un atbalstoša personāla atbalstu, kopā var paveikt daudz.

“Ne katram ir iespēja vai talants darīt to, ko tiešām mīl, un ne jau visi spēj īstenot un izdzīvot savus sapņus. Šeit “Upē” mēs protam sapņot, sapņus piepildīt un pārsteigt… Pārsteigt ar savu personību, saviem talantiem un vienreizību, par kādu dažs labs šajā pasaulē var tikai sapņot. Šeit dzīve ir pilna ar brīžiem, kas vērtīgāki par miljons dolāriem,” pauž iestādes vadītāja Ilze Indrikova.

Un centra klienti klātesošos tik tiešām pārsteidza ar savu radošumu un izaugsmi, rādot gada laikā paveikto. Viņi nebaidījās dziedāt un dejot, likt lietā pašgatavotos mūzikas instrumentus un kopā ar citiem svinēt savas mazās uzvaras, kā arī svētku dalībniekus priecēja ar pašu rokām izgatavotām svecēm.

Sanākušajiem bija iespēja iepazīt dienas aprūpes centra “Upe” telpas, ielūkoties ikdienas aktivitātēs, izmēģināt sensorās istabas piedāvātās iespējas, ar otas triepienu piedalīties kopīgas gleznas tapšanā un aplūkot centra iemītnieku radīto darbu izstādi.

Dienas aprūpes centrs “Upe” ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu izveidots Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra telpās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” jeb “OCTOPUS” ietvaros. Tas dienas laikā nodrošina sociālos pakalpojumus, piemēram, sociālo aprūpi, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu, sniedz atbalstu sociālo problēmu risināšanā, pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī piedāvā daudzveidīgas aktivitātes, proti, vingrošana un dažādas sportiskas aktivitātes, zīmēšana, rokdarbi, kulinārās nodarbības, galda spēles, sensorā istaba, kas sekmē pašorganizāciju un veicina mentālās uztveres pozitīvās pārmaiņas un relaksāciju.

Dienas aprūpes centrs “Upe” ir gatavs uzņemt jaunus klientus - pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Sīkāka informācija, sazinoties ar sociālo darbinieci Rutu Kiščuku pa tālruni 28638933 (darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00).