Novada ziņas
Laflora Kalnciemā

Jelgavas novada kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” šogad uzsācis Kalnciema sporta laukuma atjaunošanu aiz topošā Kūdras nama Jelgavas ielā 22. Degradētās teritorijas sakārtošana sniegs Kalnciema iedzīvotājiem vitāli nepieciešamu sporta aktivitāšu objektu - “Laflora” stadionu.

Pamesto sporta laukumu un teritoriju ap to - kopumā aptuveni 2,5 ha - plānots iztīrīt no atkritumiem un būvgružiem, atjaunot zaļās zonas, padarot to izmantojamu sportiskām aktivitātēm visiem Kalnciema iedzīvotājiem un “Laflora” darbiniekiem. Nākotnē plānota tālāka sporta infrastruktūras attīstība “Laflora” stadionā, kas papildinās kultūras un atpūtas aktivitātes Kalnciemā.

“Laflora” aicina vietējos iedzīvotājus būt saprotošiem un saglabāt šo vidi tīru un kārtīgu!

Līdz ar ambiciozu uzņēmuma attīstības plānu īstenošanu Kalnciema apkārtnē, lielu uzmanību “Laflora” velta vietējās kopienas dzīves kvalitātes un infrastruktūras uzlabošanai. Stadions ir viena no plānotajām aktivitātēm šajā virzienā un to paredz uzņēmuma ilgtspējas koncepts.

“Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas ražo kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai kopš 1995. gada. Uzņēmums kūdras ieguves sezonas laikā nodarbina vairāk nekā 300 darbiniekus, galvenokārt, no Jelgavas un Jelgavas novada.

Papildu informācija: Anda Zakenfelde, “Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja, 26539348, anda.zakenfelde@laflora.lv

Laflora Kalnciemā