Statuss:
Īstenošanā
 • Projekta Nr.: EEZ/2022/2/18
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2022.-30.06.2023.
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā. Mērķis tiks sasniegts, īstenojot mākslas darbnīcas un  meistarklases dažādu žanru profesionālo mākslinieku vadībā un pilnveidojot novada kultūras profesionāļu (vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes skolu pedagogu, kultūras un jaunatnes darbinieku) spējas ar Latvijas un Norvēģijas dažādu jomu (māksla, psiholoģija, pedagoģija) ekspertu iesaisti.
attels

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 130 189,00 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalsta summa 100%, no tās:

 • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% jeb 110 660,65 EUR;
 • valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 19 528,35 EUR

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneri: Starpnozaru mākslas grupa SERDE (Latvija), biedrība Fargefabrikken (Norvēģija)

Zemgale, ar Jelgavas novadu tās viducī, bieži tautas valodā tiek saukta par maizes klēti, tā godinot Zemgales plašos labības laukus, kas daudzviet stiepjas līdz pat pašam apvārsnim. Projekta iecere ir simboliski pārnest augtspēju no plašajiem labības laukiem uz skolu jaunatni, tāpat kā dīgtspēju labības graudā, saskatot jauniešos dīgtspēju kultūraugsnē. Šī projekta ietvaros, papildinot skolu programmas un kultūras centru piedāvājumu, ienesot jaunu kultūras produktu un pakalpojumu klāstu, tiks paplašināta bērnu un jauniešu kultūrizglītības un mūsdienu mākslas izpratnes robežas.

Projekta ieviešanas laikā radošajās darbnīcās projekta partnera – biedrības SERDE – vadībā tiks izveidoti pieci jauni mūsdienu profesionālās kultūras produkti:

 • Literārs izdevums - brošūra, kas izveidota izglītojošās ekspedīcijas “Maizes stāsts” ietvaros;
 • Izrāde, kas izveidota Kopienas teātrī;
 • Animācijas filma, kuras pamatā ir mākslinieku, bērnu un jauniešu kopīgi veidots scenārijs, animācijas darbnīca;
 • Keramikas darbnīcā radīti mākslas darbi;
 • Rotaļlietas, kas radītas Rotaļlietu dizaina darbnīcā.

Visi iepriekšminētie produkti tiks veidoti profesionālu mākslinieku vadībā, tieši un nepastarpināti iesaistot mērķa grupu – bērnus un jauniešus no 12 līdz 18 gadiem.

Sestais profesionālās kultūras produkts ir vietā balstītas dejas un skaņas meistarklases jauniešiem. Vietas (site-specific) jēdziens bieži tiek izmantots lai paskaidrotu deju, kas notiek ārpus parastas vai vispārpieņemtas skatuves mākslas telpas. Konkrētā vide ir dejas izrādes, performances, instalācijas izteiksmes avots, balsts vai viena no tām. Skaņas meistarklašu koncepcijā ietilpst skaņu instrumentu, perkusiju instrumentu, dažādu tradicionālo latviešu un citu nāciju tautas mūzikas instrumentu sajaukums: arfa, stabule, mandolīna, kā arī dažāda veida elektronika: balss vadības ierīces un aprīkojums, ko izmanto ritma radīšanai. Darbnīcā jaunieši apgūs interesējošo instrumentu atskaņošanas pamatus un kopīgi radīs mūzikas iekārtojumu.

Iepriekš aprakstītie kultūras produkti tiks integrēti septītajā - galvenajā profesionālās laikmetīgās kultūras produktā – noslēguma radošajā performancē, ko izstrādās un organizēs, izmantojot unikālu pieeju – scenāriju kopīgi izstrādās iesaistītie mākslinieki, bērni un jaunieši, kā arī profesionāļi (skolotāji, kultūras un jaunatnes darbinieki). Produkts tiks prezentēts auditorijai 2023. gada maijā.

Astotais profesionālās laikmetīgās kultūras produkts – kopīgas radošās domāšanas darbnīcas ar bērnu jauniešu un profesionāļu piedalīšanos. Semināru laikā dalībnieki dalīsies ar procesa pieredzi, sniegs atgriezenisko redzējumu par sajūtām, izpratni un pieredzi.

Projekts tiek ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāts konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

The goal of the project is to improve access to professional contemporary art and culture for children and youngsters in Jelgava Local Municipality (JNP), to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products.

The objective will be achieved through development and provision of art workshops, master classes, led by professional artists of different genres, and provision of capacity building measures for culture related teachers at general and professional orientation schools, culture and youth workers of JNP, led by Latvia’s and Norwegian experts of different fields: arts, psychology, pedagogy. 8 new professional cultural products, created within the workshops and master classes, will be integrated into the main cultural product - Final Creative Performance, and it will be done with strong involvement of artists and target groups, including children and youngsters.

 • Project No.: EEZ/2022/2/18
 • Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023

Projekta vadītāja:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv