03.02.2023.

Projekts “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”

Drukāt
  • Projekta Nr.: 9.2.4.2/16/I/033
  • Īstenošanas laiks: 17.05.2017.-16.05.2023.
  • Projekta mērķis: iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai, īstenojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.

Publikācijas:

Projekta koordinatore:
Inese Skromane
Tālr.: 26547814