Datums 20. marts, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Blokmāja, Jaunsvirlaukas pagasts)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Rudzuvārpas, Līvbērzes pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Vecvārpinieki, Līvbērzes pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Ceriņu iela 7, Vārpa, Līvbērzes pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunā iela 1, Eleja, Elejas pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Saulessveces, Līvbērzes pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kastaņu iela 2, Bērvircava, Sesavas pag.)
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Indrēni, Svētes pagasts)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Rīgas iela 39A, Ozolnieku pagasts)
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Smilšu iela 2, Svētes pag.)
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Smilšu iela 4, Svētes pag.)
 13. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Parka iela 50-2, Vircavas pag.)
 14. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Draudzības iela 11-1, Kalnciema pag.)
 15. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Draudzības iela 13-8, Kalnciema pag.)
 16. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Draudzības iela 12A-107, Kalnciema pag.)
 17. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
 18. INFORMATĪVS. Par 19 pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 24, Ānē, Cenu pagastā, atsavināšanas kārtību
 19. Pap.DK. Par projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jelgavas novadā” īstenošanu
 20. Pap.DK. Par Jelgavas novada domes 2023. gada 30. augusta lēmuma Nr. 13 atcelšanu
 21. Pap.DK. Par projekta „Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā ” īstenošanu