03.02.2023.

Aktivitāšu centrs "Zemgale"

Drukāt

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 11:00-18:00
 • Otrdiena: 11:00-18:00
 • Trešdiena: 11:00-20:00
 • Ceturtdiena: 11:00-18:00
 • Piektdiena: 11:00-20:00

Dienas aktivitāšu centrs „Zemgale” ir Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūrvienība. Centrs darbojas saskaņā ar labklājības pārvaldes apstiprinātu nolikumu un savā darbā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jelgavas novada Domes lēmumus un Pārvaldes vadītāja rīkojumus.

Mērķis: nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī sniegt higiēnas centra pakalpojumu
 
Uzdevumi:
 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.
Aktivitāšu centrā piedāvā:
 • iespēju izmantot sabiedrisko interneta pieejas punktu;
 • regulāri notiek dažādas radošās darbnīcas;
 • sadarbojoties ar vecākiem, organizē bērnu rotaļu, attīstības un pieskatīšanas pakalpojumu.